Terapiformen

Eft-metoden (Emotions Fokuseret Terapi) er den første og eneste oplevelsesorienterede psykoterapeutiske terapiform, som er anerkendt som evidensbaseret - dette på baggrund af veldokumenterede forskningsresultater.

I EFT-terapi lægges der stor vægt på den trygge realtion mellem terapeuten og klienten som en forudsætning for et hjælpsomt og udbytterigt terapiforløb. Min rolle som terapeut er at skabe et trygt og empatisk rum for dig som klient, samt at facilitere terapiforløbet til gavn for dit udbytte og din udvikling i den retning du længes efter at bevæge dig mod. Vi kan i terapien arbejde med udgangspunkt i mange forskellige temaer. Jeg har givet eksempler herpå under fanen "Samtaleterapi".

I EFT-terapi anses følelser som et navigationssystem, der kan hjælpe os til at forstå hvad der er vigtigt for os "her og nu", og dermed, hvordan vi kan handle i situationer for at navigerer udfra vores behov.

Terapiformen fokuserer på at hjælpe mennesker med at blive opmærksomme på og udtrykke deres følelser, at lære at acceptere og regulere dem, og at kunne reflektere over dem for at danne mening og eventuelt transformere dem. 

 

| www.boegebjerg-terapi.dk | Tlf.: 28722727 | kontakt@boegebjerg-terapi.dk | Mazantigade 7, 6000 Kolding |